Marina Isaksson

Har ni behov av tolkning mellan svenska och ryska?

I så fall kan jag erbjuda er kvalificerade tolktjänster. Jag är auktoriserad tolk i ryska, har teknisk högskoleutbildning och bred erfarenhet av tolkning inom de flesta områden med betoning på affärstolkning.

Jag har varit verksam som tolk sedan år 2000 och innan dess arbetade jag under flera år på ett konsultföretag med export/import och har därifrån stor vana från affärsförhandlingar.

Mina tidigare uppdrag har bland annat varit: Göteborgsoperan vid uppsättning av Eugine Onegin; Gränskommitén Uddevalla vid erfarenhetsutbyte med ryska kommunpolitiker; Karolinska Universitetssjukhuset vid besök av professorer från St. Petersburgs medicinska akademi; Miljöinstitutet (IVL i Göteborg); affärstolkning för ryska företag; med mera.

Jag arbetar nu som kontakttolk och tar uppdrag från myndigheter och privata företag, med tolkning inom både offentlig förvaltning och vid privata affärsmöten.

Förutom tolkuppdrag har jag erfarenhet från röstinspelning där jag bland annat läst speakertext till reklamfilm.

Jag gör också:

  • skriftliga översättningar.
  • hjälper ryska företag vid kontakt med myndigheter
  • stadsvandring och shopping

Referenser lämnas på begäran inom det område som ni är intresserade av.